HistorieEurostand 98
For snart 10 år siden gjorde europeiske fotballfans seg bemerket med en fellesaksjon: Eurostand 1998. Aksjonen ble stablet på beina da UEFA innførte forbudet mot ståplasser ved internasjonale kamper et krav som ble innført i England i 1994/95-sesongen. Kravet hadde ulmet i flere år etter den tragiske ulykken på Hillsborough i 1989, hvor 96 Liverpoolfans omkom i forbindelse med FA-Cup semifinalen mot Nottingham Forrest. Mange mente likevel at UEFAs primære formål med kravet ikke var sikkerhetsmessig, men i stedet skyldtes ønsket om å styre og kontrollere fansene ved fotballkamper. I tillegg fryktet man også at kravet om ståplasser skulle bre seg og også gjelde nasjonale kamper, slik tilfellet allerede var i England.

En liten gruppe fans fryktet disse tiltak da de mente at ståplasser på stadion ikke er ensbetydende med ballade. De forsøkte derfor å iverksette kampanjen Eurostand 98, hvis mål var å vise en samlet europeisk utilfredshet med kravet om all-seater stadioner. Sett ut fra datidens kommunikasjonsformer ble aksjonen en sukksess, da man via en simpel hjemmeside, samt en masse gjesteboksinnlegg, fikk gjort oppmerksom på aksjonen. Aksjonen skapte stor debatt både i Sverige, Norge, Tyskland og Holland noe vi nå ønsker å gjøre igjen, da vi fortsat mener at vi fans har saker det er verdt å kjempe for!

Situasjonen i dag
I dag er situasjonen den at det er nasjonale krav om all-seater stadioner i Storbritannia, Spania og Holland. Dette er vi imot, da vi mener at de enkelte klubbers fans fortsatt bør ha retten til å velge om de vil stå eller sitte under kampene. Et gammelt ordspråk sier at kunden alltid har rett, og med det i bakhodet mener vi at hver stadion bør ha ett eller flere avsnitt med ståplasser til fans som ønsker å se sine fotballkamper stående.

I dag kjøres kampanjer både for gjenninnførelse og bevaring av ståplasser. I England kjøres kampanjen Safe Standing, mens fan-sammenslutningen BAFF står bak kampanjer i hjemlandet Tyskland. For mer informasjon om dette, se:

Safe Standing: www.safestanding.com
BAFF: http://aktive-fans.de

Protestpunkter i 2008
Hovedpunktene for protesten kan leses under Hovedpunkter her på siden. Grunnen til utvelgelsen av disse punktene er at vi mener at vi har mulighet til å få skapt debatt, og i beste fall endret disse områder ved å vise vår utilfredshet. Mange fotballfans er utilfredse med f.eks. antallet av utenlandske spillere i klubbene eller med strukturen i Champions League. Realistisk sett vet vi likevel godt at vi ikke kan gjøre noe med dette slik verden er i dag, så vi har derfor valgt noen mer realistiske mål, som vi håper vi kan få satt vårt preg på.

Valget har falt på 3 direkte fan-relaterte emner, samt det vi kaller et problem ved kommersialiseringen av fotball, og sist, men ikke minst, en regel som vi synes hemmer lidenskapen og gleden ved fotballen.

Vi håper at vi med Eurostand 2008 atter kan skape debatt omkring disse emnene. Derfor oppfordrer vi alle fotballfans i Europa til å støtte opp om aksjonen. Jo flere som presser på, desto større sjanse har vi for å få punktene tatt opp til revurdering hos klubbene, UEFA og fotballforbundene.

Eurostand 2008 - Imot Moderne Fotball