InnmeldingEurostand 2008 vil finne sted i helgen den 13. og 14. september 2008. Denne helgen er valgt fordi aksjonen ble avholdt på cirka samme tidspunkt i 1998. Så fremt ens respektive klubb ikke spiller denne helgen, men i dagene før eller etter, vil det naturligvis være opplagt å benytte disse dagene til å markere Eurostand 2008.

For å støtte opp om Eurostand oppfordrer vi alle til å lage og ta med seg bannere eller lignende, med teksten Eurostand 08 eller med de punkter vi med aksjonen ønsker å sette fokus på. Det vil videre være en god idé og opplyse andre fans om kampanjen ved hjelp av artikler eller henvisninger til aksjonens hjemmeside i enten fanzines, på gruppehjemmesider eller fan-fora.

Vi vil gjerne få understreke at aksjonen er 100% fredlig og upolitisk. Allerede nå vil vi ta avstand til eventuell ballade slik som vold og hærværk i forbindelse med aksjonen. Vi ønsker å få budskapet ut gjennom bannere, artikler, sang og andre fredlige tiltak. Ballade og lignende vil kun sette aksjonen i et dårlig lys.

En ordentlig innmelding til aksjonen kreves ikke, da vi ønsker så mange deltakere som overhode mulig. Likevel påskjønner vi at interesserte grupper gir sin støtte til kjenne via e-post. Dette gjøres ved å fylle ut opplysningene under, og sende det til :

Gruppenavn:
Klubb:
E-post-adresse:
Evt. hjemmesideadresse:

Når innmeldingen er registrert, vil gruppen bli lagt under deltagende grupper på hjemmesiden. Grunnen til at en innmelding er å foretrekke, er at vi dermed får et bedre overblikk over hvor budskapet er nådd ut, og hvor vi må gjøre en innsats. Det vil dessuten også være lettere å koordinere nyhetsbrev via e-post. Sist men ikke minst vil det gi en større effekt overfor besøkende når de ser hvor stor oppbacking aksjonen ønskelig skulle komme til å få.